ประกาศ ปิดบริการห้องสมุดเนื่องวันแม่แห่งชาติและวันหยุดชดเชย 12-13 ส.ค.61

ประกาศวันเปิด-ปิดบริการของห้องสมุดสาขาต่างๆ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) 

วันอาทิตย์ที่ 12- วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ปิดบริการ

ยกเว้น 
- ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) มธ.ท่าพระจันทร์
- ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ. ศูนย์ลำปาง

ปิดให้บริการ วันเสาร์ที่ 11- วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

**สำหรับศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการตามปกติ