ประกาศ ปิดบริการวันหยุดที่ 14 และ 29 พ.ค.61

ประกาศ 

ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ รังสิต และลำปางปิดบริการ ในวันดังต่อไปนี้ 

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
- วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา

***ยกเว้น หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ และศูนย์การเรียนรู้ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดให้บริการตามปกติ