ประกาศ ปิดบริการวันที่ 1 มี.ค. (วันมาฆบูชา)

ประกาศ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 ห้องสมุดสาขาในสังกัดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  'ปิดให้บริการ' ยกเว้น หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดบริการตั้งแต่เวลา 09.00-24.00 น. และศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต เปิดบริการตามปกติ