ประกาศ ระบบ Turnitin จะปิดปรับปรุงระบบตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 21.00 น.

#ประกาศ ระบบ Turnitin ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบความซ้ำของวิทยานินพนธ์และงานวิจัยภาษาต่างประเทศ จะปิดปรับปรุงระบบตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม เวลา 21.00 น. ถึง วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 03.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ