ประกาศ สำนักพิมพ์ Springer Nature เปิดทดลองใช้ Springer eBooks ปีพิมพ์ 2017

#ประกาศ สำนักพิมพ์ Springer Nature เปิดทดลองใช้ Springer eBooks ปีพิมพ์ 2017

สามารถเข้าทดลองใช้งานได้ที่ URL: https://goo.gl/4jwtQa
คู่มือการใช้งานสามารถดูได้ที่: https://goo.gl/5Yj9zC
ระยะเวลาทดลองใช้ ตั้งแต่วันนี้ - 13 มกราคม 2561

***กรณีใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ให้ Login ด้วยรหัส TU Wi-Fi account