ประกาศ ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้บริการเฉพาะชั้น 2 เท่านั้น

ประกาศ!!!  ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดให้บริการเฉพาะ ชั้น 2 เท่านั้น  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย