ประกาศ ตั้งแต่ พ.ย. Inspec เปลี่ยนแพลตฟอร์มใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ฐานข้อมูล Inspec เปิดแพลตฟอร์มใหม่ สามารถสืบค้นได้ผ่าน EBSCO Discovery Service หรือ One Search 
.
ฐานข้อมูล Inspec ครอบคลุมสาขาวิชา Physics, Electrical engineering and Electronics, Computer and control, Information technology for business, Mechanical and production engineering ประกอบด้วยวารสารกว่า 5,000 ชื่อ conference proceedings, seminar digest, technical magazineประมาณ 2,500 รายการ จากสำนักพิมพ์กว่า 1,000 แห่ง เช่น IEEE ฯลฯ