ประกาศ !!! ฐานข้อมูล Berg Fashion Library ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ประกาศ !!! ฐานข้อมูล Berg Fashion Library ปิดปรับปรุงชั่วคราว

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ถึงวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. จะมีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล Berg Fashion Library ทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้