#ประกาศ ฐานข้อมูล ClinicalKey ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงระบบ

#ประกาศ ฐานข้อมูล ClinicalKey ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงระบบ ทำให้การสืบค้นไม่สามารถแสดงผลหรือแสดงผลได้ช้าในบ้างครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย