ประกาศ ฐานข้อมูล Mango Languages เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ฐานข้อมูล Mango Languages เปิดให้บริการแล้ววันนี้

หอสมุดฯ เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ใช้ฐานข้อมูล Mango Languages  เพื่อการพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยเปิดให้บริการแล้ววันนี้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://goo.gl/UU9x1W

สำหรับคู่มือการใช้งานสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/xzeVYi

***หมายเหตุเมื่อเข้าลิงค์แล้วให้เลือก "Guest Access" และสามารถสร้างบัญชีส่วนตัว เข้าใช้งานได้ทันที