ประกาศ ฐานข้อมูล Taylor & Francis จะทำการปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 07.00-08.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

#ประกาศ ฐานข้อมูล Taylor & Francis จะทำการปรับปรุงระบบ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลาประมาณ 07.00-08.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ซึ่งจะทำให้ใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ชั่วคราว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้