ประกาศ วัน-เวลาเปิดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

ประกาศ วัน-เวลาเปิดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา

เปิดให้บริการ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 💛❤

#ท่าพระจันทร์
• หอสมุดปรีดี พนมยงค์ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-19.00 น. (จำกัดจำนวนที่นั่ง 200 คน)

• ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. (จำกัดจำนวนที่นั่ง 30 คน)
วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ (จะขยายเวลาให้บริการ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

• ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ วันจันทร์ พฤหัสบดี และศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น. ปิดให้บริการวันอังคารและพุธ (จำกัดจำนวนที่นั่ง 6 คน)

#รังสิต
• หอสมุดป๋วย เปิดบริการจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-20.00 น. (จำกัดจำนวนที่นั่ง 410 คน และห้องคอมพิวเตอร์จำกัดจำนวน 35 ที่นั่ง)

• ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-19.00 น. วันเสาร์อาทิตย์ปิดบริการ (จำกัดจำนวนที่นั่ง 50 คน และห้องคอมพิวเตอร์จำกัดจำนวน 20 ที่นั่ง)

---------------------------
*ห้องสมุดสาขายังไม่เปิดพื้นที่บริการ ตามนโยบายการของคณะ ได้แก่ ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี), ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) และห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) และห้องสมุดอื่นๆ เช่น ห้องสมุดประชาชนฯ ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

*ศูนย์การเรียนรู้ฯ ปิดให้บริการ จนกว่าจะมีการประกาศอีกครั้ง

หมายเหตุ:
*จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการแต่ละห้องสมุด
*ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ. เท่านั้น
*โปรดแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ห้งอสมุด
*กรุณาปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 ของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด >> ดูรายละเอียดที่ QR Code

#เปิดพื้นที่ห้องสมุด

📍📍📍📍📍

Library Hours:
Starting Monday, 17 January 2022, the following branch libraries of the Thammasat University Library will be open for these hours and seating capacities:

#Tha Prachan campus:
• Pridi Banomyong Library will be open every day from 8:30am to 7pm (200 seats)
• Sanya Dharmasakti Library will be open Monday to Friday from 8:30am to 4pm (30 seats),
with extended hours after 1 February 2022.
• Faculty of Journalism and Mass Communication Library will be open Monday, Thursday and Friday from 8:30am to 4pm (6 seats) and weekends from 8:30am to 6pm.

#Rangsit
• Puey Ungphakorn Library will be open every day from 9am to 8pm (410 seats and 35 computer room places)
• Nongyao Chaiseri Library will be open Monday to Friday from 8:30am to 7pm (50 seats and 20 computer room places)

Professor Sangvian Indaravijaya Library (Thammasat Business School); Professor Direk Jayanama Library (Faculty of Political Science); Puey Ungphakorn Library (Faculty of Economics); Public Library; and the Boonchoo Treethong Library will open again when university COVID-19 prevention policy allows. Watch for further announcements!

*The Learning Center is closed until further notice.

Please note:
*Limited numbers of readers at a time will be admitted to each library for health reasons.
*Only Thammasat University students, instructors, and staff will be admitted.
*On entering, please show proof of vaccination to library staff.
*Be sure to strictly follow TU Library COVID-19 screening and prevention measures >> Enter QR Code

------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @tulibrary