ประกาศ วันเปิด-ปิดบริการเดือนพฤศจิกายน 2563 

ประกาศ วันเปิด-ปิดบริการเดือนพฤศจิกายน 2563 

ห้องสมุดสาขาที่ปิดให้บริการวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 
- หอสมุดปรีดี พนมยงค์
- ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
- ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ
- ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์)
- หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต
- ห้องสมุดประชาชน 
- ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง

ห้องสมุดสาขาที่ปิดให้บริการวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563 
- ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
- ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์)

ห้องสมุดสาขาที่ปิดให้บริการวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 
- ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)

*ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้บริการตามปกติทุกวัน

------------------
On Thursday, November 5, 2020, the Puey Ungphakorn Library, Rangsit campus, will be closed all morning and will open from 2pm onward on Thammasat University Day.

Branches of the TU Library will be closed on Thursday, 19 November and Friday, 20 November 2020
- Pridi Banomyong Library
- Sangvian Indaravijaya Library (Thammasat Business School)
- Faculty of Journalism & Mass Communication Library
- Puey Ungphakorn Library (Faculty of Economics)
- Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus)
- Thammasat University Public Library
- Boonchoo Treethong Library (Lampang campus)

Branches of the TU Library will be closed on Thursday, 19 November to Saturday, 21 November 2020
- Professor Direk Jayanama Library (Faculty of Political Science)
- Nongyao Chaiseri Library

Branches of the TU Library will be closed on Thursday, 19 November to Sunday, 22 November 2020
- Sanya Dharmasakti Library (Faculty of Law)

#วันเปิดปิดบริการ

-------------

Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary