ประกาศ วันเปิด-ปิดให้บริการ เดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564

#ท่าพระจันทร์ ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ทุกแห่ง ปิดให้บริการในวันดังต่อไปนี้

 

• วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

• วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดกรณีพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

 

• วันจันทร์ที่ 21- วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากปิดปรับปรุงระบบของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ

 

• วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

 

📍 ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) ปิดให้บริการเพิ่มเติมในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

▪️▪️▪️▪️▪️ ▪️▪️ ▪️▪️

 

#รังสิต

 

📍 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์และศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดให้บริการทุกวันตามปกติ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1- วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

 

*วันที่ 21 ธ.ค. 2563 ถึง วันที่ 3 ม.ค. 2564 ศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดบริการเฉพาะชั้น 2

 

📍 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปิดให้บริการ

• วันจันทร์ที่ 21- วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากปิดปรับปรุงระบบของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ

 

• วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

 

📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ปิดให้บริการ

 

• วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

• วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดกรณีพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

 

• วันจันทร์ที่ 21- วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากปิดปรับปรุงระบบของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ

 

• วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

 

📍 ห้องสมุดประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปิดบริการเฉพาะวันพฤหัสบดีที่ 24 และศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

 

#ลำปาง

📍 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง จะปิดให้บริการในวันดังต่อไปนี้

 

• วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

• วันพฤหัสบดีที่ 10 และวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ และวันหยุดกรณีพิเศษแทนการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

 

• วันจันทร์ที่ 21- วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องจากปิดปรับปรุงระบบของห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ

 

• วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 เนื่องในวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่