ประกาศ วันเปิด-ปิดพื้นที่ห้องสมุดสาขา เดือนเมษายน 2565 (Special Thammasat University Branch Library Hours for April 2022 *English Below)

ตามคำเรียกร้อง ศูนย์การเรียนรู้จะเปิดแล้วน้า😍😍

 

ประกาศ วันเปิด-ปิดพื้นที่ห้องสมุดสาขา เดือนเมษายน 2565 (Special Thammasat University Branch Library Hours for April 2022 *English Below)

 

⏰4 เมษายน เป็นต้นไป

 

ศูนย์การเรียนรู้ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ.ศูนย์รังสิต จะเปิดให้บริการ เวลา 9.00-21.00 น

 

หมายเหตุ:

*ให้บริการเฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มธ. เท่านั้น

*โปรดแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

*กรุณาปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 ของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด >> ดูรายละเอียดที่่ QR Code ได้เลยจ้า

 

⏰วันที่ 6 เมษายน 2565 ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ปิดให้บริการ เนื่องในวันจักรี

 

⏰วันที่ 11-12 เมษายน 2565

ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ปิดให้บริการ เนื่องจากบุคลากรหอสมุดเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ TULIP

 

⏰วันที่ 13- 15 เมษายน 2565 ห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง ปิดให้บริการ เนื่องในวันสงกรานต์

------------------------

 

Special Thammasat University Branch Library Hours for April 2022

 

4 April 2022

⏰ Krom Luang Naradhiwas Rajanagarinda Learning Centre will be open from 9am to 9pm

Please note:

*A limited numbers of readers will be admitted to each library at a time for health reasons.

*Only Thammasat University students, instructors, and staff will be admitted.

*On entering, please show proof of vaccination to library staff.

*Be sure to strictly follow TU Library COVID-19 screening and prevention measures

 

⏰6 April 2022: All TU Library branches will be closed for Chakri Memorial Day.

 

⏰11-12 April 2022: All TU Library branches will be closed for a staff workshop to prepare for a new automatic library system update.

 

⏰13-15 April 2022: All TU Library branches will be closed for Songkran.

 

*** Please note: if any TU branch library should be open unexpectedly, students, instructors, and staff will be updated accordingly.

 

------------

Facebook: Thammasat University Library

Website: www.library.tu.ac.th

Line@: @tulibrary