ประกาศ วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ประกาศ

วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยห้องสมุดสาขาจะปิดให้บริการในวันดังกล่าว

📍 วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
📍 วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา
📍 วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
📍 วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ตามประกาศคณะรัฐมนตรี
📍 วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

*ยกเว้น ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต ปิดให้บริการเพิ่มเติมวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary