ประกาศ วันที่ 4 ก.พ. 61 หอสมุดปรีดีฯ และห้องสมุดป๋วยฯ ปิดบริการ

ประกาศ

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ และห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) มธ.ท่าพระจันทร์ 'ปิดให้บริการ' เนื่องจากจะมีการดับไฟฟ้าภายในหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริการที่จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ชั่วคราว ได้แก่

1. ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (TU e-thesis)
2. คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด (beyond.library.tu.ac.th) เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis), วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal), คลังจดหมายเหตุดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ, คลังจดหมายเหตุ ศาสตราจารย์ พันตรี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และคลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้