ประกาศแจ้งการประปาหยุดจ่ายน้ำ

ประกาศ!!! วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. การประปาจะหยุดจ่ายน้ำเพื่อบำรุงรักษาท่อบริเวณถนนราชดำเนิน ทำให้น้ำบริเวณ มธ.ท่าพระจันทร์ ไหลอ่อน น้ำไม่ไหลเมื่อปริมาณน้ำจากหอถังสูงได้จ่ายหมดถังแล้ว กระทบต่อการให้บริการของห้องสมุดสาขา ณ มธ.ท่าพระจันทร์ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย