#ประกาศด่วน!!! "ปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านทุกพื้นที่" #ท่าพระจันทร์ #รังสิต ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563

#ประกาศด่วน!!!

"ปิดบริการพื้นที่นั่งอ่านทุกพื้นที่" #ท่าพระจันทร์ #รังสิต
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
.
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 9 )
.

📍 สามารถใช้บริการออนไลน์ทั้งหมดได้ที่นี่ >> https://bit.ly/2U5pfmA

📍 ช่องทางติดต่อและอัพเดทข้อมูลข่าวสารจากหอสมุดฯ
✅ Line@ ห้องสมุดสาขา >> https://bit.ly/2TsOosi
✅ Facebook หอสมุดฯ และห้องสมุดสาขา >> https://bit.ly/39uT9qN
✅ TULIB App >>
ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้
-- App Store >> https://apps.apple.com/th/app/tulib/id922399309?l=th
-- Play Store >> https://play.google.com/store/apps/details

.
#covid19
#บริการออนไลน์ที่คุณใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา
#TULIB
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary