ประกาศเปิดพื้นที่นั่งอ่าน ห้องสมุดสาขา 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปิดพื้นที่นั่งอ่าน ห้องสมุดสาขา 1 กุมภาพันธ์ 2564

#ท่าพระจันทร์
📍หอสมุดปรีดี พนมยงค์
จ.-ศ.: 09.00-19.00 น.
ส.-อา.: 09.00-18.00 น.

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 345 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍 ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์
จ.- ศ.: 09.00 - 16.00 น.
ส. : 09.00 - 19.00 น.
อา.: ปิดให้บริการ

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 93 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย จ.- ศ.: 08.00 - 19.00 น.
ส. - อา.: 08.30 - 18.00 น.

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 37 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม
จ. - ศ.: 08.00 - 16.00 น.
ส.- อา. : ปิดบริการ

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 20 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์)
จ. - ศ.: 09.00 - 16.00 น.
ส. - อา.: ปิดบริการ

✅ ผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าห้องสมุดได้ :
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ. เท่านั้น

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 80 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ
จ. - ศ.: 09.00 - 16.00 น.
ส. - อา.: ปิดบริการ

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 8 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

#รังสิต
📍หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
จ.- ศ.: 09.00 - 19.00 น.
ส.-อา.: 09.00-18.00 น.

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 410 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍ศูนย์การเรียนรู้ฯ
จ. - อา. :
ชั้น 2 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
ชั้น 3 และ 4 เปิดให้บริการ 09.00-21.00 น.

✅ ผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าห้องสมุดได้ :
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ. เท่านั้น

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 250 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี
จ. - ศ.: 08.00 - 19.00 น.
ส.: 09.00 - 18.00 น.
อา.: ปิดบริการ

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 118 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

📍 ห้องสมุดประชาชน
จ. - ศ.: 08.30 - 16.00 น.
ส. - อา.: 09.00 - 17.00 น.

✅ ผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าห้องสมุดได้ :
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ. และประชาชนทั่วไป

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 53 ที่นั่ง
▪️▪️▪️▪️▪️

#ลำปาง
ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง
จ. - ศ.: 08.30 - 16.30 น.
ส. - อา.: ปิดบริการ

🪑 จำนวนที่นั่งอ่าน 250 ที่นั่ง

✅ ผู้ใช้บริการที่สามารถเข้าห้องสมุดได้ :
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร มธ. บุคคลภายนอกประเภทศิษย์เก่า สมาชิกรายปี สมาชิกสมทบ นักศึกษาและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือ

ยกเว้น ห้องสมุดป๋วยฯ (คณะเศรษฐศาสตร์) ห้องสมุดประชาชน และศูนย์การเรียนรู้ฯ (โปรดอ่านรายละเอียดข้างต้น)

#เปิดพื้นที่ให้บริการ
-------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line: @pridilibrary