ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการห้องสมุดสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการห้องสมุดสาขา ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

 

#ท่าพระจันทร์

📍หอสมุดปรีดี พนมยงค์

✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น

🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

📍ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)

✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.

วันเสาร์ เวลา 09.00-19.00 น.

🚫 ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

📍ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

#รังสิต

📍หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์)

✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

***เปิดให้บริการพื้นที่เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรธรรมศาสตร์ใช้บริการเท่านั้น

 

#เปิดให้บริการพื้นที่

#TULIBinNewNormal

-----------

Facebook: Thammasat University Library

Website: www.library.tu.ac.th

Line@: @pridilibrary