ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการห้องสมุดสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศเวลาเปิด-ปิดบริการห้องสมุดสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

#ท่าพระจันทร์
📍หอสมุดปรีดี พนมยงค์
✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

📍ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์)
✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-19.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

#รังสิต
📍หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์
✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

📍 ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์)
✅ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
🚫 ปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

***เปิดให้บริการพื้นที่เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรธรรมศาสตร์ใช้บริการเท่านั้น

#เปิดให้บริการพื้นที่
#TULIBinNewNormal
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary