ประกาศห้องสมุดสาขาจะเริ่มเปิดบริการในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 

ประกาศห้องสมุดสาขาจะเริ่มเปิดบริการในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 
(ให้บริการเฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของ ม.ธรรมศาสตร์เท่านั้น)

- ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)​ 
✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

*หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้หาหนังสือให้กับผู้ใช้บริการติดต่อที่เคาเตอร์บริการ หรือ ใช้บริการ You learn we care

ผู้เข้าใช้บริการสแกน QR code ใส่รหัสประจำตัวของม.ธรรมศาสตร์ หรือ ลงทะเบียนที่สมุดลงทะเบียน


- ห้องสมุด ศ.ดิเรก​ ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) 
✅ เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น. 
🚫 ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

#เปิดให้บริการพื้นที่
#RestartToTheNewTULIBNormal
-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary