ประกาศหอสมุด แห่ง มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา

หอสมุดแห่ง มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา 
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

✍️ ผู้ที่สนใจสามารถยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://digi.library.tu.ac.th/program/applicationform.pdf

กรอกรายละเอียดและสแกนส่งมาทางอีเมล์ ที่ janya@staff.tu.ac.th หรือ nattapor@staff.tu.ac.th โดยสามารถส่งได้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น.เท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-3508, 02-613-3518, 02-613-3538

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศ