ประกาศหอสมุดฯ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา

หอสมุดแห่ง มธ. ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ 1 อัตรา 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ค่าจ้าง 9,000 บาท 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -6 กุมภาพันธ์  2561 (ภายในเวลา 15.30 น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6133538, 02-613-3518 (ในวันและเวลาราชการ)