ประกาศหอสมุดแห่ง มธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

ประกาศหอสมุดแห่ง มธ. เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ดังนี้

#ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 นางสาวณปภัช ยานุวงศ์

 

#ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล
1 นายรชฏ ลอยเมฆ

 

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ มารายงานตัววันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ