ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ดังนี้

 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นายอาร์ท นิลดี
2 นายเทอดศักดิ์ ภักดี

 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 15  กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. และผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 2 ให้มารายงานตัววันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หน่วยทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์