ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศหอสมุดฯ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน

ได้แก่

นายโชติพัฒน์ บุญรอด

โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว มารายงานตัวในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ชั้น 2 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์