#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz

#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz
สัปดาห์แรก ได้แก่ "คุณวริศรา วีระสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์"

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่่อไปยังผู้โชคดี เพื่อรับบัตรสตาร์บัคมูลค่า 500 บาท ต่อไปค่ะ ?