#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz สัปดาห์ที่ 2

#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz
สัปดาห์ที่ 2 ได้แก่ "คุณ Pittawat Darathip คณะศิลปศาสตร์"

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้โชคดี เพื่อรับบัตรสตาร์บัคมูลค่า 500 บาท ต่อไปค่ะ