#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz สัปดาห์ที่ 3 4 และ 5

#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz ในแต่ละสัปดาห์ มีดังนี้

สัปดาห์ที่ 3 ได้แก่ "คุณขวัญชนก สถาพรพิบูลย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี"

สัปดาห์ที่ 4 ได้แก่ "คุณชนากานต์ สรรพิทักษ์เสรี คณะนิติศาสตร์"

สัปดาห์ที่ 5 ได้แก่ "คุณชนม์ภิชา นาคโร คณะศิลปศาสตร์"

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้โชคดี เพื่อรับบัตรสตาร์บัคมูลค่า 500 บาท ต่อไปค่ะ ?

กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz สามารถร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรสตาร์บัคมูลค่า 500 บาท และสัปดาห์สุดท้ายลุ้นรับfit bit change HR ได้ที่ http://www.surveymonkey.com/r/journalsquiz