#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz  สัปดาห์ที่ 6

#ประกาศผลผู้โชคดี กิจกรรม Cambridge Knowledge Quiz 
สัปดาห์ที่ 6 ได้แก่ "คุณอังคณา แซ่เจี่ย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี"

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้โชคดี เพื่อรับบัตรสตาร์บัคมูลค่า 500 บาท ต่อไปค่ะ ?

สามารถร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับบัตรสตาร์บัคมูลค่า 500 บาท และสัปดาห์สุดท้ายลุ้นรับ fit bit change HR ได้ที่ http://www.surveymonkey.com/r/journalsquiz

ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ!