ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ได้แก่

นายฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง

 

ทั้งนี้ หอสมุดฯ จำดำเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามรายชื่อข้างต้น โดยจะได้รับการจ้างต่อเมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติให้จ้างแล้ว