ประกาศปิดบริการห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) เพื่อเตรียมขนย้ายทรัพยากรไปยังหอสมุดปรีดีฯ

#ประกาศ เนื่องจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะทำการปรับปรุงอาคารของคณะที่ท่าพระจันทร์ โดยจะเริ่มดำเนินการตรงพื้นที่ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย

ห้องสมุดฯ จึงจำเป็นต้องปิดบริการเพื่อเตรียมขนย้ายทรัพยากรไปเก็บรวมที่หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบกับการศึกษาค้นคว้าห้องสมุดฯ จึงได้ขยายสิทธิ์การยืมหนังสือและเอกสารให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะ ดังนี้

1. ยืมได้ 999 เล่ม เป็นเวลา 40 วัน
2. ปรับจำนวนวัน Renew หนังสือเป็น 40 วัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกครับ
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-613-2265, 02-613-2205