ประกาศปิดห้องสมุด วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดสาขาที่จะปิดบริการ

#ประกาศปิดห้องสมุด วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ห้องสมุดสาขาที่จะปิดบริการ ได้แก่
- หอสมุดปรีดี พนมยงค์
- ห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- ห้องสมุด ศ.ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์)
- ห้องสมุด ศ.สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี)

เนื่องจากมีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และมีการปิดการจราจร

ห้องสมุดจะเปิดให้บริการตามปกติในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้