ประกาศปิดให้บริการห้องสมุด 28 กรกฎาคม 2560 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10)

#ประกาศ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ รัชกาลที่ 10)

ห้องสมุดสาขาทุกแห่ง 'ปิดให้บริการ' ยกเว้นศูนย์การเรียนรู้ฯ 'เปิดให้บริการตามปกติ'