ประกาศปิดปรับปรุงระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มธ.

ประกาศ

วันนี้ (20 เมษายน 2561) ตั้งแต่เวลา 16.00-22.00 น. คลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด (beyond.library.tu.ac.th) จะปรับปรุงระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน เช่น วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-thesis), คลังข้อสอบเก่าคณะนิติศาสตร์, สารนิพนธ์คณะวารสารศาสตร์ฯ ได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้