ประกาศปรับเวลาเปิดให้บริการ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

ประกาศปรับเวลาเปิดให้บริการ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ.ศูนย์รังสิต

หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ปรับเวลาการเปิดบริการ ตั้งแต่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป

วันจันทร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 09.00-18.00 น. 
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
.
หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ปรับเวลาการเปิดบริการ  ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
วันจันทร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 09.00-18.00 น. 
ปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์

#ปรับเวลาเปิดให้บริการห้องสมุด
#RestartToTheNewTULIBNormal