ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ

หอสมุดแห่ง มธ.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

- คุณสมบัติทั่วไป

   -- ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   -- สามารถปฏิบัติราชการที่ มธ. ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี และ มธ. ท่าพระจันทร์ กทม. ได้

- สามารถยื่นใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 - วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ตามวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น.) ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.

- รายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่ลิงค์ด้านล่าง