#ประกาศรับสมัครงาน หอสมุด มธ. รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -25 สิงหาคม 2560

#ประกาศรับสมัครงาน
หอสมุด มธ. รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
✍️ ผู้ที่สนใจสามารถยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -25 สิงหาคม 2560 ในวันทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น.
✍️✍️ รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ https://goo.gl/5P3RA1
สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-613-3508, 02-613-3518, 02-613-3538