#ประกาศรับสมัครงาน หอสมุด มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 'เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป' จำนวน 1 อัตรา

หอสมุด มธ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 'เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป' วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
.
✨ อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
.
🗓️ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
.
✍️ คุณสมบัติ

- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร

-มีผลการทดสอบ SMART for work (#สามารถสมัครสอบได้ที่ http://smart.bus.tu.ac.th/) หรือ ผลสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

- มีผลการสอบวัดระดับภาษา TU-GET (#สามารถสมัครสอบได้ที่ http://203.131.210.181/pbt) หรือ TOEIC หรือ TU-STEP ประกอบการสัมภาษณ์

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
.
✍️✍️ วิธีการสมัครสอบ >> สมัครสอบทางอีเมล

.
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02-613-3508