ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร และพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 2/2560  ดังนี้

 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล
1 นางสาวณปภัช ยานุวงศ์

 

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวผู้สอบ ชื่อ-สกุล
1 นายรชฏ ลอยเมฆ

 

โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ คือ เวลา 08.00-09.00 น. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น  1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์วันที่  28 กันยายน 2560