ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และพนักงานขับรถยนต์ โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม. 

 

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1 นายอาร์ท นิลดี
2 นายเทอดศักดิ์ ภักดี
3 นางสาวณปภัช ยานุวงศ์

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล
1 นางสาววัญเพ็ญ เวชทัพ

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ไม่มีผู้มาสมัครคัดเลือก

 

ทั้งนี้ จะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ