ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศหอสมุดฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน

ได้แก่

นายโชติพัฒน์ บุญรอด

ทั้งนี้ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ มธ.ท่าพระจันทร์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-3508  อ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ