ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ และ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2564

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 31 คน

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 14 คน
 

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ณ ห้องส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (IL1)  ชั้น U1  หอสมุดปรีดี พนมยงค์ อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (พิกัด: shorturl.at/hxHRX)

***ผู้สมัครโปรดปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

การประกาศผล หอสมุดฯ จะประกาศผลสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.
และสอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น.