ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

กำหนดสอบข้อเขียน วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กทม.

ประกาศผลสอบข้อเขียนในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป