ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร. 02-613-3508