ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนเข้ามาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ