ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
เลขประจำตัวสอบ                                    ชื่อ - สกุล 
      002                                 นางสาวนิทชนันท์ ภู่ประดิษ
      003                                 นางสาวอัญชนา สำราญใจ
      006                                 นางสาวชลิดา ธรรมศรีทิพย์
      009                                 นางสาวโสภิดา ทองจันทร์
      010                                 ว่าที่ ร.ต.กิตติพล จันทวงศาทร


ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัย-ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ >> คุณจรรยา  janya@tu.ac.th
หรือ คุณสุมิตา psumita@tu.ac.th