ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ได้แก่ นายธรรมรัตน์ ผันผาย หมายเลขประจำตัวสอบ 001

ทั้งนี้ กำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-613-3508

รายละเอียดตามเอกสารแนบ